Iepirkumu grozs

Grozā nav produktu.

Vispārīgi noteikumi

LŪDZU, UZMANĪGI IZLASIET ŠO PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS LĪGUMU, JO TAS SATUR SVARĪGU INFORMĀCIJU PAR JŪSU JURIDISKAJĀM TIESĪBĀM UN TIESISKĀS AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻIEM.

Pēdējo reizi pārskatīts: 2022-07-17 09:08:55

1. PĀRSKATS

Šis Pakalpojumu sniegšanas līgums ("Līgums") ir noslēgts starp Brevo, reģistrētā adrese Viļņa, LT ("Uzņēmums"), un jums, un tas stājas spēkā no dienas, kad jūs sākat izmantot šo tīmekļa vietni https://brevo.lt ("Vietne"), vai no elektroniskās akceptēšanas dienas.

Šajā Līgumā ir izklāstīti vispārīgie noteikumi un nosacījumi par to, kā jūs izmantojat vietni https://brevo.lt, kā arī par produktiem un/vai pakalpojumiem, kas iegādāti vai kuriem piekļūstat, izmantojot šo vietni ("Pakalpojumi").Neatkarīgi no tā, vai jūs vienkārši pārlūkojat vai izmantojat šo vietni, vai iegādājaties Pakalpojumus, šīs vietnes izmantošana un elektroniska piekrišana šim Līgumam nozīmē, ka esat izlasījis, sapratis, atzīstat un piekrītat ievērot šo Līgumu un mūsu konfidencialitātes politiku. Termini "mēs", "mums" vai "mūsu" attiecas uz Uzņēmumu. Termini "jūs", "jūsu", "lietotājs" vai "klients" attiecas uz jebkuru fizisku vai juridisku personu, kas piekrīt šim Līgumam, izmanto mūsu Vietni, piekļūst Pakalpojumiem vai izmanto tos. Nekas šajā Līgumā nav uzskatāms par tādu, kas piešķir tiesības vai priekšrocības trešajām personām.

Sabiedrība pēc saviem ieskatiem var jebkurā laikā mainīt vai grozīt šo Līgumu, kā arī jebkuras tajā iekļautās politikas vai vienošanās, un šādas izmaiņas vai modifikācijas stājas spēkā nekavējoties pēc to publicēšanas šajā Vietnē. Šīs Vietnes vai Pakalpojumu izmantošana pēc šādu izmaiņu vai grozījumu veikšanas nozīmē, ka jūs piekrītat šim Līgumam ar pēdējām izmaiņām.

JA JŪS NEPIEKRĪTAT IEVĒROT ŠO LĪGUMU AR TĀ PĒDĒJĀM IZMAIŅĀM, NEIZMANTOJIET (VAI NETURPINIET IZMANTOT) ŠO VIETNI VAI PAKALPOJUMUS.

2. ATĻAUTĪBAS

Šī Vietne un Pakalpojumi ir pieejami tikai Lietotājiem, kuri saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem var noslēgt juridiski saistošus līgumus. Izmantojot šo Vietni vai Pakalpojumus, jūs apliecināt un garantējat, ka esat (i) vismaz astoņpadsmit (18) gadus vecs, (ii) citādi atzīts par spējīgu slēgt juridiski saistošus līgumus saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem un (iii) neesat persona, kurai saskaņā ar Lietuvas vai citas piemērojamās jurisdikcijas tiesību aktiem ir liegts iegādāties vai saņemt Pakalpojumus.

Ja jūs noslēdzat šo Līgumu uzņēmuma vai citas juridiskas personas vārdā, jūs apliecināt un garantējat, ka jums ir juridiskas pilnvaras saistīt šādu juridisku personu ar šajā Līgumā ietvertajiem noteikumiem un nosacījumiem, un tādā gadījumā termini "jūs", "jūsu", "Lietotājs" vai "klients" attiecas uz šādu juridisku personu. Ja pēc tam, kad jūs elektroniski apstiprinājāt šo Līgumu, Sabiedrība konstatē, ka jums nav juridisku pilnvaru, lai uzliktu saistības šādai juridiskai personai, jūs personīgi būsiet atbildīgs par šajā Līgumā ietvertajām saistībām.

3. LIETOTĀJA UZVEDĪBAS NOTEIKUMI

Izmantojot šo Vietni, Jūs atzīstat un piekrītat, ka:

Šī vietne, tostarp jebkurš jūsu iesniegtais saturs, tiks izmantots saskaņā ar šo Līgumu un visiem piemērojamiem vietējiem, štata, valsts un starptautiskajiem likumiem, noteikumiem un regulām.

Jūs neizmantosiet šo Vietni tādā veidā, kas:

ir nelikumīga vai veicina vai mudina veikt nelikumīgas darbības;
Veicina, mudina vai iesaistās bērnu pornogrāfijā vai bērnu ekspluatācijā; Veicina, mudina vai iesaistās terorismā, vardarbībā pret cilvēkiem, dzīvniekiem vai īpašumu; Veicina, mudina vai iesaistās surogātpasta vai cita veida nevēlamu masveida e-pastu sūtīšanā, kā arī datoru vai tīklu uzlaušanā vai uzlaušanā;

pārkāpj cita Lietotāja vai jebkuras citas fiziskas vai juridiskas personas intelektuālā īpašuma tiesības; pārkāpj cita Lietotāja vai jebkuras citas fiziskas vai juridiskas personas privātuma vai publicitātes tiesības vai pārkāpj konfidencialitātes pienākumus, kas jums ir jāizpilda pret citu Lietotāju vai jebkuru citu fizisku vai juridisku personu;

traucē šīs Vietnes darbību;
satur vai instalē jebkādus vīrusus, tārpus, blusas, Trojas zirgus, kriptovalūtu kalnračus vai citus kodus, failus vai programmas, kas paredzētas vai spēj izmantot daudzus resursus, traucēt, bojāt vai ierobežot jebkuras programmatūras vai aparatūras funkcionalitāti.

Jūs to nedarīsiet:

kopēt vai izplatīt jebkurā informācijas nesējā jebkuru šīs Vietnes daļu, izņemot gadījumus, kad Sabiedrība to ir skaidri atļāvusi,
kopēt vai pavairot šo Pakalpojumu sniegšanas noteikumu līgumu, kas tika izveidots, izmantojot TermsHub.io un Noteikumu un nosacījumu ģeneratoru,

mainīt vai pārveidot jebkuru šīs Vietnes vai jebkuras ar to saistītās tehnoloģijas daļu,
piekļūt Uzņēmumu saturam (kā definēts turpmāk) vai Lietotāja saturam, izmantojot jebkādas tehnoloģijas vai līdzekļus, izņemot šo Vietni.

4. INTELEKTUĀLAIS ĪPAŠUMS

Papildus iepriekš minētajiem vispārīgajiem noteikumiem šīs sadaļas noteikumi īpaši attiecas uz jūsu Vietnē publicētā Uzņēmumu satura izmantošanu. Uzņēmumu saturs šajā Vietnē, tostarp, bet ne tikai, teksts, programmatūra, skripti, pirmkods, API, grafikas, fotoattēli, skaņas, mūzika, video un interaktīvās funkcijas, kā arī tajā ietvertās preču zīmes, pakalpojumu zīmes un logotipi ("Uzņēmumu saturs"), ir Brevo īpašums vai licence uz nenoteiktu laiku, un uz tiem attiecas autortiesību, preču zīmju un/vai patentu aizsardzība.

Uzņēmumu Saturs jums tiek sniegts "tāds, kāds ir", "kāds pieejams" un "ar visiem trūkumiem" tikai jūsu informācijai un personīgai, nekomerciālai lietošanai, un to nedrīkst lejupielādēt, kopēt, pavairot, izplatīt, pārraidīt, pārraidīt, rādīt, pārdot, licencēt vai citādi izmantot jebkādiem mērķiem bez iepriekšējas rakstiskas Uzņēmuma piekrišanas. Ar šo Līgumu netiek piešķirtas nekādas tiesības vai licences saskaņā ar autortiesībām, preču zīmi, patentu vai citām īpašumtiesībām vai licencēm.

5. ATTEIKŠANĀS NO APLIECINĀJUMIEM UN GARANTIJĀM

JŪS ĪPAŠI ATZĪSTAT UN PIEKRĪTAT, KA ŠO VIETNI IZMANTOJAT UZ SAVU RISKU UN KA ŠĪ VIETNE TIEK NODROŠINĀTA "TĀDA, KĀDA IR", "TĀDA, KĀDA IR PIEEJAMA" UN "AR VISIEM TRŪKUMIEM". UZŅĒMUMS, TĀ VADĪTĀJI, DIREKTORI, DARBINIEKI UN AĢENTI ATSAKĀS NO VISĀM LIKUMĀ NOTEIKTAJĀM, SKAIDRI IZTEIKTAJĀM VAI NETIEŠĀM GARANTIJĀM, TOSTARP, BET NE TIKAI, NO JEBKĀDĀM NETIEŠĀM GARANTIJĀM PAR ĪPAŠUMTIESĪBĀM, PĀRDOŠANAS IESPĒJĀM, PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM UN NEPĀRKĀPŠANU. UZŅĒMUMS, TĀ VADĪTĀJI, DIREKTORI, DARBINIEKI UN AĢENTI NESNIEDZ NEKĀDUS APGALVOJUMUS VAI GARANTIJAS PAR (I) ŠĪS VIETNES PRECIZITĀTI, PILNĪGUMU VAI SATURU, (II) JEBKURAS VIETNES, KAS IR SAISTĪTA AR ŠO VIETNI (IZMANTOJOT HIPERSAITES, REKLĀMAS BANERUS VAI CITĀDI), PRECIZITĀTI, PILNĪGUMU VAI SATURU UN/VAI (III) PAKALPOJUMIEM, KAS ATRODAMI ŠAJĀ VIETNĒ VAI JEBKURĀ VIETNĒ, KAS IR SAISTĪTA AR ŠO VIETNI (IZMANTOJOT HIPERSAITES, REKLĀMAS BANERUS VAI CITĀDI), UN UZŅĒMUMS NEUZŅEMAS NEKĀDU ATBILDĪBU PAR TO.

TURKLĀT JŪS ĪPAŠI ATZĪSTAT UN PIEKRĪTAT, KA NEKĀDA MUTISKA VAI RAKSTISKA INFORMĀCIJA VAI PADOMS, KO SNIEDZ UZŅĒMUMS, TĀ VADĪTĀJI, DIREKTORI, DARBINIEKI VAI AĢENTI UN TREŠO PUŠU PAKALPOJUMU SNIEDZĒJI, (I) NAV JURIDISKS VAI FINANSIĀLS PADOMS VAI (II) NERADA JEBKĀDA VEIDA GARANTIJU ATTIECĪBĀ UZ ŠO VIETNI VAI ŠAJĀ VIETNĒ ATRODAMAJIEM PAKALPOJUMIEM, UN LIETOTĀJIEM NEVAJADZĒTU PAĻAUTIES UZ ŠĀDU INFORMĀCIJU VAI PADOMU.

ŠĪDĒJOŠĀ ATBILSTĪBA NO PĀRSKATĪJUMIEM UN GARANTIJĀM JĀPIEMĒRO PILNĪBĀ, KĀ TO PILNĪBU PIEMĒRO LIKUMDOŠANA, un tā ir spēkā arī pēc jebkura

šī Līguma vai jūsu Vietnes vai šajā Vietnē atrodamo Pakalpojumu lietošanas izbeigšana vai termiņa beigšanās.

6. ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMI

NEKĀDĀ GADĪJUMĀ SABIEDRĪBA, TĀS VADĪTĀJI, DIREKTORI, DARBINIEKI, AĢENTI UN VISI TREŠO PERSONU PAKALPOJUMU SNIEDZĒJI NAV ATBILDĪGI JUMS VAI JEBKURAI CITAI PERSONAI VAI ORGANIZĀCIJAI PAR JEBKĀDIEM TIEŠIEM, NETIEŠIEM, NEJAUŠIEM, ĪPAŠIEM, SODA VAI IZRIETOŠIEM ZAUDĒJUMIEM, TOSTARP JEBKĀDIEM ZAUDĒJUMIEM, KAS VAR RASTIES (I) ŠĪS VIETNES PRECIZITĀTES, PILNĪGUMA VAI SATURA, (II) PRECIZITĀTES DĒĻ, AR ŠO VIETNI SAISTĪTO VIETŅU (IZMANTOJOT HIPERSAITES, REKLĀMAS BANERUS VAI CITĀDI) PRECIZITĀTI, PILNĪGUMU VAI SATURU, (III) ŠAJĀ VIETNĒ VAI AR ŠO VIETNI SAISTĪTĀS VIETNĒS (IZMANTOJOT HIPERSAITES, REKLĀMAS BANERUS VAI CITĀDI) PIEEJAMAJIEM PAKALPOJUMIEM, (IV) JEBKĀDA VEIDA MIESAS BOJĀJUMIEM VAI ĪPAŠUMA BOJĀJUMIEM, (V) JEBKĀDA VEIDA TREŠO PERSONU RĪCĪBU, (VI) JEBKĀDUS PĀRTRAUKUMUS VAI PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS PĀRTRAUKUMUS UZ ŠO VIETNI VAI NO ŠĪS VIETNES VAI JEBKURĀM VIETNĒM, KAS SAISTĪTAS (IZMANTOJOT HIPERSAITES, REKLĀMAS BANERUS VAI CITĀDI) AR ŠO VIETNI, (VII) JEBKĀDUS VĪRUSUS, TĀRPUS, BLUSAS, TROJAS ZIRGUS VAI TAMLĪDZĪGI, KAS VAR TIKT PĀRRAIDĪTI UZ ŠO VIETNI VAI NO ŠĪS VIETNES VAI JEBKURĀM VIETNĒM, KAS SAISTĪTAS (IZMANTOJOT HIPERSAITES, REKLĀMAS BANERUS VAI CITĀDI) AR ŠO VIETNI, (VIII) JEBKURU LIETOTĀJU SATURU VAI SATURU, KAS IR APMELOJOŠS, UZMĀCĪGS, AIZSKAROŠS, AIZSKAROŠS, KAITĪGS NEPILNGADĪGAJIEM VAI JEBKURAI CITAI AIZSARGĀTAI GRUPAI, PORNOGRĀFISKS, "X-RATED", NEPIEKLĀJĪGS VAI CITĀDI NEPIEŅEMAMS, UN/VAI (IX) JEBKĀDI ZAUDĒJUMI VAI JEBKĀDA VEIDA KAITĒJUMS, KAS RADUŠIES ŠĪS VIETNES VAI ŠAJĀ VIETNĒ ATRODAMO PAKALPOJUMU IZMANTOŠANAS REZULTĀTĀ, NEATKARĪGI NO TĀ, VAI TAS PAMATOTS AR GARANTIJU, LĪGUMU, DELIKTU VAI CITU JURIDISKU VAI TAISNĪGU TEORIJU, UN NEATKARĪGI NO TĀ, VAI UZŅĒMUMS IR VAI NAV INFORMĒTS PAR ŠĀDU ZAUDĒJUMU IESPĒJU.

PIEŠĶIRTĪBĀ Jūs VIENĪGI ATZĪSTAT UN piekrītat, ka jebkuras prasības, kas izriet no vai ir saistītas ar šo Vietni vai Pakalpojumiem, kas atrodami šajā Vietnē, ir jāuzsāk viena (1) gada laikā pēc prasības rašanās, pretējā gadījumā šādai prasībai iestājas mūžīgs noilgums.

IEPRIEKŠ MINĒTAIS ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS IR PIEMĒROJAMS LIKUMĀ ATĻAUTAJĀ APJOMĀ, UN TAS IR SPĒKĀ ARĪ PĒC ŠĪ LĪGUMA IZBEIGŠANAS VAI TERMIŅA BEIGĀM VAI PĒC TAM, KAD JŪS IZMANTOJAT ŠO VIETNI VAI PAKALPOJUMUS, KAS ATRODAMI ŠAJĀ VIETNĒ.

7. INDEMNITY

Jūs piekrītat aizsargāt, aizstāvēt, atlīdzināt un pasargāt Sabiedrību un tās vadītājus, direktorus, darbiniekus, aģentus no jebkādām un visām prasībām, pieprasījumiem, izmaksām, izdevumiem, zaudējumiem, saistībām un jebkāda veida un rakstura zaudējumiem (tostarp, bet ne tikai, pamatotām advokātu atlīdzības izmaksām), kas uzlikti vai radušies Sabiedrībai tieši vai netieši no (i) jūsu šīs Vietnes lietošanas un piekļuves tai; (ii) jebkura šī Līguma noteikuma vai šeit iekļauto politiku vai līgumu pārkāpuma; un/vai (iii) jebkādu trešo personu tiesību, tostarp, bet ne tikai, intelektuālā īpašuma vai citu īpašumtiesību, pārkāpuma. Šajā iedaļā noteiktās saistības atlīdzināt zaudējumus paliek spēkā arī pēc šī Līguma vai šīs Vietnes vai Pakalpojumu, kas atrodami šajā Vietnē, izbeigšanās vai termiņa beigām.

8. DATU PĀRNESE

Ja šo vietni apmeklējat no citas valsts, nevis tās, kurā atrodas mūsu serveri, jūsu saziņa ar mums var izraisīt informācijas pārsūtīšanu pāri starptautiskajām robežām. Apmeklējot šo Vietni un sazinoties ar mums elektroniski, jūs piekrītat šādai pārsūtīšanai.

9. TĪMEKĻA VIETNES PIEEJAMĪBA

Ievērojot šī Līguma noteikumus un nosacījumus un mūsu politiku, mēs pieliekam komerciāli pamatotas pūles, lai mēģinātu nodrošināt šo Vietni 24/7 režīmā. Jūs atzīstat un piekrītat, ka

laiku pa laikam šī Vietne var būt nepieejama jebkādu iemeslu dēļ, tostarp, bet ne tikai, periodiskas apkopes, remonta vai nomaiņas dēļ, ko mēs laiku pa laikam veicam, vai citu no mums neatkarīgu iemeslu dēļ, tostarp, bet ne tikai, telekomunikāciju vai ciparu pārraides savienojumu pārtraukuma vai kļūmes vai citu kļūmju dēļ.

Jūs atzīstat un piekrītat, ka mēs nevaram kontrolēt šīs Vietnes nepārtrauktu vai nepārtrauktu pieejamību un ka mēs neuzņemamies nekādu atbildību pret jums vai jebkuru citu pusi saistībā ar to.

10. PĀRTRAUKTIE PAKALPOJUMI

Sabiedrība patur tiesības jebkurā laikā, jebkāda iemesla dēļ vai bez tā un bez iepriekšēja brīdinājuma pārtraukt piedāvāt vai sniegt kādu no Pakalpojumiem. Lai gan Sabiedrība pieliek lielas pūles, lai maksimāli pagarinātu visu savu Pakalpojumu darbības laiku, ir gadījumi, kad kāds no mūsu piedāvātajiem Pakalpojumiem tiek pārtraukts. Šādā gadījumā Sabiedrība vairs neatbalstīs šo produktu vai pakalpojumu. Šādā gadījumā Sabiedrība jums piedāvās līdzīgu Pakalpojumu, uz kuru pāriet, vai arī atmaksās naudu. Sabiedrība nebūs atbildīga pret jums vai jebkuru trešo personu par jebkādām izmaiņām, apturēšanu vai pārtraukšanu jebkurā no mūsu piedāvātajiem Pakalpojumiem vai piekļuves nodrošināšanu tiem.

11. NAV TREŠO PERSONU LABUMA GUVĒJU

Nekas šajā Līgumā nav uzskatāms par tādu, kas piešķir tiesības vai priekšrocības trešajām personām.

12. ATBILSTĪBA VIETĒJIEM TIESĪBU AKTIEM

Uzņēmums nesniedz nekādas garantijas, ka šajā vietnē pieejamais saturs ir piemērots visās valstīs vai jurisdikcijās, un piekļuve šai vietnei no valstīm vai jurisdikcijām, kurās tās saturs ir nelikumīgs, ir aizliegta. Lietotāji, kuri izvēlas piekļūt šai Vietnei, ir atbildīgi par visu vietējo likumu, noteikumu un noteikumu ievērošanu.

13. ĪPAŠIE NOTEIKUMI

Šo Līgumu un visus strīdus vai prasības, kas izriet no tā vai saistībā ar to, vai tā priekšmetu vai veidošanu, reglamentē un interpretē saskaņā ar Lietuvas tiesību aktiem, izslēdzot tiesību normu kolīzijas normas.

14. STRĪDU IZŠĶIRŠANA

Jebkurš strīds vai prasība, kas izriet no šiem Pakalpojumu sniegšanas noteikumiem vai ir saistīta ar tiem, tiks izšķirta saistošā šķīrējtiesā. Jebkurš šāds strīds vai prasība jāizskata šķīrējtiesā individuāli, un to nedrīkst apvienot šķīrējtiesā ar jebkuras citas puses prasību vai strīdu. Šķīrējtiesa jāveic Lietuvā, un spriedumu par šķīrējtiesas spriedumu var pasludināt jebkurā tās jurisdikcijā esošā tiesā.

15. VIRSRAKSTI UN NOSAUKUMI

Šā nolīguma virsraksti un nosaukumi ir paredzēti tikai ērtībai un ērtākai atsaucei, un tie nekādā veidā nav izmantojami, lai interpretētu vai skaidrotu pušu vienošanos, kā citādi izklāstīts šajā nolīgumā.

16. SEVERABILITĀTE

Katrs šajā Līgumā ietvertais līgums un vienošanās visos nolūkos ir uzskatāms par atsevišķu un neatkarīgu līgumu vai vienošanos. Ja kompetentas jurisdikcijas tiesa kādu šā Līguma noteikumu (vai noteikumu daļu) atzīst par nelikumīgu, spēkā neesošu vai citādi neizpildāmu, tas neietekmē pārējos šā Līguma noteikumus (vai noteikumu daļas), un tie tiek atzīti par spēkā esošiem un izpildāmiem likumā atļautajā apjomā.

17. KONTAKTINFORMĀCIJA

Ja jums ir kādi jautājumi par šo Līgumu, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu vai pa pastu, rakstot uz šādu adresi:

Brevo
Viļņa
LV robert.bartosevicz@gmail.com